Boomveiligheidscontrole (V.T.A.)


Hierbij wordt visueel de boom bekeken en alle mankementen geregistreerd, dit kan voor kleine projecten in een Excel bestand, en voor grotere aantallen is het wellicht een optie om software te gebruiken die daarvoor geschikt is, denk hierbij aan Digitree of met Geovisia.