Bomeneffectanalyse (B.E.A.)


In het kort, wat voor effect hebben uw werkzaamheden op de bomen in de omgeving van uw werkgebied.

Dit kunnen wij onderzoeken, rapporteren en indien nodig begeleiden. Zie Bomenwacht.