“Klimmend” Boominspectie


Naar aanleiding van een V.T.A. kunnen een aantal bomen gebreken hebben die nader onderzocht dienen te worden. Dit doen we in een tweede ronde. Dit noemen we boominspectie en indien nodig kunnen we dit klimmend uitvoeren omdat, gebreken in de boom meestal niet visueel te beoordelen zijn vanaf de grond.