Stabiliteitscontrole (Trekproef)


Hierbij kunnen we de stabiliteit en breukvastheid van de boom meten. Het is op deze wijze mogelijk om te kijken of bijvoorbeeld graafwerkzaamheden langs de boom ertoe hebben geleid dat de boom niet meer veilig is in de staat zoals hij op dat moment verkeert. Ook kan de trekproef worden gebruikt als nul meting. De meting wordt gedaan voordat er wordt begonnen met de werkzaamheden en na afloop van de werkzaamheden. Zo krijgt u een goed beeld van de gevolgen die de werkzaamheden met zich mee hebben gebracht.

Naast werkzaamheden zijn er uiteraard een tiental andere redenen te verzinnen waardoor er getwijfeld kan worden over de stabiliteit van de boom denk hierbij bijvoorbeeld aan zwammen of wortelrot.