Flora en Fauna


Van Vliet Boomverzorging biedt ook ondersteuning op het gebied van Flora en Fauna.

Dit kunnen we ook doen bij grootschalige projecten, maar ook bij kleinere projecten zoals het kappen van een boom of snoeiwerkzaamheden.

 

  •  Quickscan

Door middel van een QuickScan worden de risico’s geïnventariseerd en deze kunnen dan in een Plan van aanpak worden uitgewerkt

 

*filmpje vos*